กกต.ประกาศรับรอง”สุภาพร กำเนิดผล”เป็น ส.ส.สงขลา
Main

กกต.ประกาศรับรอง”สุภาพร กำเนิดผล”เป็น ส.ส.สงขลา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. จึงออกประกาศ กกต. เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 127 ซึ่ง น.ส. สุภาพร กำเนิดผล ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของ กกต. ที่จะสืบสวน ไต่สวนหรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม สำหรับผู้ได้รับการเลือกตั้งสามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 ชั้น 5…
Read More

“ชัชชาติ” ร่วมพิธีสวดอภิธรรมพนักงานสวนสาธารณะ ถูกรถพุ่งชนขณะตัดหญ้า

“ชัชชาติ” ร่วมพิธีสวดอภิธรรมพนักงานสวนสาธารณะ ถูกรถพุ่งชนขณะตัดหญ้า

“ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ร่วมพิธีสวดอภิธรรมพนักงานสวนสาธารณะ ป…

ECF เผยครึ่งปีหลังเข้าช่วงไฮซีซั่น-6เดือนแรก 65 รายได้รวม 772.82 ล.

ECF เผยครึ่งปีหลังเข้าช่วงไฮซีซั่น-6เดือนแรก 65 รายได้รวม 772.82 ล.

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค เผยครึ่งปีหลังแนวโน้มธุรกิจดี เข้า…