กกต.พบร้องเรียนเลือกตั้งซ่อมเขต 9 จำนวน 3 เรื่อง
Main

กกต.พบร้องเรียนเลือกตั้งซ่อมเขต 9 จำนวน 3 เรื่อง

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่างว่า ตั้งแต่เปิดหน่วยเลือกตั้ง ได้ตระเวนตรวจหน่วยเลือกตั้ง พบผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเป็นที่น่าพอใจ มีผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิอย่างไม่ขาดสาย จนบางหน่วยเลือกตั้งหีบบัตรเกือบเต็ม
ส่วนคำร้องกรณีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง มีเพียง 3 คำร้อง เกี่ยวกับการกระทำที่ใส่ร้าย ฝ่าฝืนมาตรา 73 (5) ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ส่วนหน้าหน่วยเลือกตั้ง ยังไม่พบรายงานการทุจริตหรือการกระทำผิดการเลือกตั้ง
ประธาน กกต. ยอมรับว่า มีรายงานการกระทำผิดที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง แต่สามารถตักเตือนได้ทัน จึงถือว่า ไม่มีการฝ่าฝืน ประกอบกับการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ได้มีการปิดประกาศแจ้งสิ่งที่ไม่พึงกระทำ และเจ้าหน้าที่หน้าหน่วย ได้คอยย้ำเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ เมื่อเทียบผู้ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้ง เมื่อปี 2562 เขตเลือกตั้งที่ 9 มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 74.54 หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิใกล้เคียงกับปี 2562…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…