กมธ.ชงเลือกตั้งผู้ว่าฯ นำร่องภาคละจังหวัด หวั่นกระแสตีกลับ
Main

กมธ.ชงเลือกตั้งผู้ว่าฯ นำร่องภาคละจังหวัด หวั่นกระแสตีกลับ

วันนี้ (25 มิ.ย.2565) นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาของกรรมาธิการว่า มีข้อเสนอไปยังรัฐบาล พร้อมระบุเป้าหมายของกรรมาธิการ ที่จะยกร่างกฎหมายจังหวัดจัดการตนเอง คาดว่ารายงานจะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯทันสมัยประชุมนี้ ที่แนบร่างกฎหมายประกอบการพิจารณาด้วย
สาระสำคัญ คือการเปิดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนำร่องภูมิภาคละ 1-2 จังหวัด โดยเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองให้ความสำคัญเรื่องการการจายอำนาจ ที่มีการปฏิรูปมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จาก เวียง-วัง-คลัง-นา เป็นระบบราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรรมาธิการเห็นว่ายังไม่ตอบโจทย์ประชาชน
โดยกลุ่ม We are Votetor ได้เปิดแคมเปญเข้าชื่อในเว็บไซต์ที่มีคนร่วมสนับสนุน 55,557 คน ซึ่งมีข้อเสนอที่ตรงกับกรรมาธิการฯ ในการให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการเอง ซึ่งกรรมาธิการยังจัดเวทีรับฟังความเห็น และต้องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเอง ซึ่งอ้างอิงถึงความแตกต่างระหว่างผู้ว่าราชการที่มาจากระบบราชการส่วนภูมิภาคกับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยเฉพาะ หลังการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.
โดยหลักการร่างฯ จังหวัดจัดการตนเอง ตามร่างที่เสนอ มากว่า 100 มาตรา ส่วนหนึ่งที่เสนอในบทเฉพาะกาล คือ ยกเลิกการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและให้เป็นการรวมอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและ นายก อบจ.เข้าด้วยกัน ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียว
และหลังจากที่เชิญ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะตัวแทนกระทรวงมหาดไทย คาดว่า ผลสรุปคือสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ออกกฎหมาย และข้าราชการมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย หากทุกพรรคการเมืองยกร่างการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เชื่อว่าคนไทยจะมีโอกาสเลือกผู้ว่าราชการของตัวเอง
ยอมรับว่า ห่วงกระแสตีกลับ หากมีการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว จึงเสนอแนะข้อสังเกตว่า ควรมีการนำร่องภูมิภาคละ1 จังหวัด ภาคเหนือที่ เชียงใหม่ ,ภาคอีสานอาจจะเป็น ขอนแก่น หรือ อุดรธานี หรือนครราชสีมา หรือที่ภาคใต้เป็นภูเก็ต หรือที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยกังวล เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด หากมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเลือกตั้ง จะกระทบกับความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับ เชื่อมั่นว่าด้วยคุณวุฒิของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มาจากการเลือกตั้ง จะสามารถปรับตัวได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ ได้เอง
แนวคิดดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบกับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน แต่หากฝ่ายการเมืองให้ความเห็นชอบ ผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎร เชื่อว่าข้าราชการก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม
ประเทศไทยมีการปกครองแบบรัฐซ้อนรัฐมานาน การเสนอจังหวัดจัดการตนเองเป็นการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2560 ก็กำหนดไว้…
Read More

“กินข้าวหรือยัง” “ไปไหนมา” ต้องตอบอย่างไร.. เมื่อคนญี่ปุ่นพูดชวน “แล้วมาบ้านฉันนะ” ต้องระวัง!

“กินข้าวหรือยัง” “ไปไหนมา” ต้องตอบอย่างไร.. เมื่อคนญี่ปุ่นพูดชวน “แล้วมาบ้านฉันนะ” ต้องระวัง!

สวัสดีครับผม Mr. Leon มาแล้ว ผมได้อ่านเรื่องที่แชร์กันใ…

ไทยยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เตือนพื้นที่ลุ่มระวังน้ำท่วมฉันพลัน กทม.มีฝน 60%

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ …

“งานภาพยนตร์นอกบ้าน” ครั้งแรก ณ เมืองเก่าสงขลา ดูหนังกลางแปลงที่โรงงิ้วศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

“งานภาพยนตร์นอกบ้าน” ครั้งแรก ณ เมืองเก่าสงขลา ดูหนังกลางแปลงที่โรงงิ้วศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

เปิดจอได้อย่างน่าประทับใจเมื่อวาน (12 ส.ค.65) ที่ผ่านมา…

นายกฯหนุนวิสาหกิจสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ชื่นชมกลุ่มวัยรุ่น ”บาราโหม” ปัตตานี ใช้Soft power สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น

นายกฯหนุนวิสาหกิจสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ชื่นชมกลุ่มวัยรุ่น ”บาราโหม” ปัตตานี ใช้Soft power สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น

นายกฯหนุนวิสาหกิจสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ชื่นชมกลุ่…