ครั้งแรก! ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในสวนกลางกรุงฯ
Main

ครั้งแรก! ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในสวนกลางกรุงฯ

หากดนตรีคือภาษาสากล พวกเราก็คนเท่าเทียมกัน
มารู้จักกัน มารับฟังบทเพลง เพื่อบรรเลงทำนองของ “เรา” ไปด้วยกัน ถือเป็นครั้งแรก “ดนตรีชาติพันธุ์ในสวน” ที่สวนลุมพินี  
ความพิเศษ คือการแสดงดนตรีครั้งนี้ เป็นการแสดงดนตรีที่เป็นการผสมผสาน ระหว่างดนตรีชาติพันธุ์ กับดนตรีไทย ดนตรีสากล และออร์เคสตรา ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนสำคัญว่า ดนตรีที่หลากหลาย ก็เหมือนผู้คนที่มีทางความหลากหลายในสังคมไทย ที่แม้จะมีความแตกต่างก็อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

 
บรรยากาศยิ่งค่ำยิ่งมีผู้คนให้ความสนใจมารับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่อง การแสดงกิจกรรมดนตรีครั้งนี้ เป็น 1 ในกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย โดยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย (ไทยพีเอส) กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายร่วมจัดขึ้น

ได้เห็น-ฟัง-เข้าใจสื่อสารผ่านดนตรี 
สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ศิลปินปกาเกอะญอ ตัวแทนชาติพันธุ์ผู้ที่มีส่วนร่วมหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยแนวคิดการจัดงานครั้งนี้ ต้องการนำเสนอ 3 เรื่องสำคัญ คือความจริง ความงาม และคุณค่าของชาติพันธุ์
สิ่งที่อยากให้คนในเมืองได้ 3 อย่างคือ ได้เห็น ได้ฟัง และเข้าใจในสิ่งที่เราอยากสื่อสาร เชื่อว่า พลังของดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้คนรู้จัก และเข้าใจกัน

 
พวกเขาคาดหวังว่าเมื่อได้เห็น ได้ฟัง เข้าใจ เชื่อว่าพลังดนตรีครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสื่อสารต่อสังคมให้เข้าใจ ยอมรับอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม ซึ่งจากการพูดคุยกับคนเมืองที่มารับชมดนตรีในครั้งนี้ ก็ต่างรู้สึกชื่นชม และยอมรับเข้าใจความงดงามความแตกต่างหลากหลายในวิถีวัฒนธรรม

นอกจากกิจกรรมดนตรี ผู้มาร่วมงาน ยังได้ร่วมเรียนรู้ ชิมอาหารชาติพันธุ์ ในรูปแบบอาหารฟิวชั่น กว่า 10 เมนู โดยกลุ่มชาติพันธุ์ และเชฟดัง ซึ่งวัตถุดิบมาจากพื้นที่ทางอาหารในไร่หมุนเวียน และไร่ต่างๆของหลากหลายชาติพันธุ์ ที่สะท้อนวิถีความมั่นคงทางอาหาร หนึ่งในศักยภาพสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์

 

 

 …
Read More

รีวิว vivo V25 Pro 5G l vivo TWS Air สมาร์ตโฟนฝาหลังเปลี่ยนสีได้ พร้อมจอ 3D Curved และหูฟัง True Wireless ตัดเสียงรบกวนได้ยอดเยี่ยม

รีวิว vivo V25 Pro 5G l vivo TWS Air สมาร์ตโฟนฝาหลังเปลี่ยนสีได้ พร้อมจอ 3D Curved และหูฟัง True Wireless ตัดเสียงรบกวนได้ยอดเยี่ยม

รีวิว vivo V25 Pro 5G สมาร์ตโฟน “พอร์ตเทรตทุกคืนพ […] T…