คลังแจงราคาสุราเบียร์ขึ้นได้หากต้นทุนเพิ่มสูง
Main

คลังแจงราคาสุราเบียร์ขึ้นได้หากต้นทุนเพิ่มสูง

คลังแจงยังไม่มีแผนขึ้นภาษี สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มชูกำลัง ราคาขึ้นได้หากผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่ม…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…