จังหวัดน่านได้รับคัดเลือก เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564
Main

จังหวัดน่านได้รับคัดเลือก เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่ […]
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…