จัดงานตลาดนัดอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อ
Main

จัดงานตลาดนัดอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อ

มร.ชม. ร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและตลาดนัดอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้ข้อมูลกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและตลาดนัดอาชีพ (กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ) ซึ่งจัดโดยงานแนะแนวโรงเรียนปายวิทยาคาร ณ หอประชุมพุทธรักษา โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและได้รับข้อมูล อันจะเกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…