ดีอีเอสเตือนภัย! มิจฉาชีพอ้างชื่อ ก.ล.ต.-บริษัทใหญ่หลอกคนร่วมลงทุน
Main

ดีอีเอสเตือนภัย! มิจฉาชีพอ้างชื่อ ก.ล.ต.-บริษัทใหญ่หลอกคนร่วมลงทุน

น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สรุปผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2565 โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พบจำนวนข้อความที่เข้ามา 11,715,307 ข้อความ หลังการคัดกรองแล้วมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 274 ข้อความ รวมจำนวนเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 127 เรื่อง ทั้งนี้ พบว่ามีมิจฉาชีพออนไลน์เริ่มหันมาใช้ข่าวปลอมเพื่อหลอกลวงคนมาลงทุน มีทั้งการอ้างชื่อแพลตฟอร์มโซเชียลระดับโลก อ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทใหญ่ หวังสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งอยากขอความร่วมมือจากประชาชนว่า เมื่อพบข่าวลักษณะนี้ที่ส่งต่อๆ กันมาทางโซเชียล อย่าหลงเชื่อ เพื่อจะได้ไม่เกิดความสูญเสียทรัพย์สิน
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…