ทหารรับจ้างรัสเซียปรากฏตัวในยูเครน หวั่นเป็นสัญญาณบุก
Main

ทหารรับจ้างรัสเซียปรากฏตัวในยูเครน หวั่นเป็นสัญญาณบุก

แหล่งข่าวตะวันตกเผยทหารรับจ้างซึ่งเชื่อมโยงกับสายลับรัสเซียปรากฏตัวมากขึ้นในยูเครน…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…