ธ.ก.ส.ควักเงินจ่ายประกันเกษตรกร 138,000 ล้านบาท
Main

ธ.ก.ส.ควักเงินจ่ายประกันเกษตรกร 138,000 ล้านบาท

บอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร 138,000 ล้านบาท…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…