นศ.นิเทศ ม.พายัพ เจ๋งรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Anti Fake News
Main

นศ.นิเทศ ม.พายัพ เจ๋งรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Anti Fake News

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดคลิปวิดีโอสั้น สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้เพื่อเท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center) ภายใต้หัวข้อ “ป้องกัน ปกป้อง ประชาชนให้พ้นภัยข่าวปลอม” การประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ครั้งนี้มีผู้ส่งคลิปแข่งขันชิงรางวัลประเภทนิสิต นักศึกษา จำนวน 58 ทีม โดยทีม Freshman ชื่อผลงาน “เฟคนิวส์ในชีวิตประจำวัน 101” จากมหาวิทยาลัยพายัพ ประกอบด้วยนางสาวปารมี อุตสาห์ และ นางสาวโสภา เลายั้ง นักศึกษาชันปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News” ได้รับทุนการศึกษา 80,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล ซึ่งการจัดทำคลิปวิดีโอส่งประกวดครั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรินทร์รภัฏ รักธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒิ […]
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…