บารามีซี่ ผนึก พาณิชย์ฯ จุฬาฯ ร่วมเผยแพร่งานวิจัยการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ด้วย BFV™ Model
Main

บารามีซี่ ผนึก พาณิชย์ฯ จุฬาฯ ร่วมเผยแพร่งานวิจัยการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ด้วย BFV™ Model

บริษัท บารามีซี่ จำกัด ศูนย์สร้างสรรค์กลยุทธ์และประเมินมูลค่าแบรนด์ ผนึกกำลัง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงประกาศความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการสำหรับการสร้างแบรนด์ รวมถึงการเผยแพร่งานวิจัยที่ถูกรวบรวมเป็นหนังสือ และเปิดตัวหลักสูตรการสร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคตด้วยโมเดล BFV™ Model (Brand Future Valuation Model) เพื่อร่วมผลักดันพัฒนาธุรกิจให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล แข่งขันได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพด้วยกลยุทธ์แบรนด์ที่แตกต่าง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษา เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างความมั่นคงและยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมการสร้างแบรนด์ของธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและในระดับโลก ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนช่วยกันขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน การร่วมมือกับบารามีซี่ กรุ๊ป ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างแบรนด์ด้วยโมเดล BFV™ เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะช่วยสร้างมูลค่าแบรนด์ให้แก่ธุรกิจไทย เป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความสำเร็จและความมั่นใจในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลได้ในอนาคต” รศ.ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์ ประธานหลักสูตร MBA และรองประธานหลักสูตร MBM ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า “การเปิดตัวงานวิจัย BFV™ Model ในครั้งนี้ เป็นผลงานของความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษาและภาคเอกชน ที่ช่วยชี้แนะให้ผู้ประกอบการมีแนวทางการสร้างแบรนด์ให้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในอนาคต…
Read More

“ชัชชาติ” ร่วมพิธีสวดอภิธรรมพนักงานสวนสาธารณะ ถูกรถพุ่งชนขณะตัดหญ้า

“ชัชชาติ” ร่วมพิธีสวดอภิธรรมพนักงานสวนสาธารณะ ถูกรถพุ่งชนขณะตัดหญ้า

“ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ร่วมพิธีสวดอภิธรรมพนักงานสวนสาธารณะ ป…

ECF เผยครึ่งปีหลังเข้าช่วงไฮซีซั่น-6เดือนแรก 65 รายได้รวม 772.82 ล.

ECF เผยครึ่งปีหลังเข้าช่วงไฮซีซั่น-6เดือนแรก 65 รายได้รวม 772.82 ล.

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค เผยครึ่งปีหลังแนวโน้มธุรกิจดี เข้า…