ประกันสังคม ยกเครื่องใหญ่ บำนาญชราภาพ
Main

ประกันสังคม ยกเครื่องใหญ่ บำนาญชราภาพ

ประกันสังคม ยกเครื่องใหญ่ บำนาญชราภาพ ปรับเพดานค่าจ้าง 2 หมื่นบาท ยืดอายุรับเงินเกษียณ 60 ปี และจ่ายเงินสมทบกองทุนเพิ่ม…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…