พลังสตรี : ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใช้ใจเป็นกุญแจ แก้ปัญหาหนี้
Main

พลังสตรี : ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใช้ใจเป็นกุญแจ แก้ปัญหาหนี้

“อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ” ถ้อยคำที่สะท้อนถึงพลังของผู้หญิง แม้จะไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าบทบาทสตรีเป็นไปในทิศทางใด แต่มีงานวิจัยจำนวนมากชี้ว่า ผู้หญิงมีศักยภาพในการดำเนินงานและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี อีกทั้งความอดทน และมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้ผู้หญิงหลายคนประสบความสำเร็จในระดับโลก นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เปิดโอกาสให้สตรีทุกช่วงวัยในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ อัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ พัฒนาศักยภาพสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีบทบาทในชุมชนที่แสดงพลังของสตรี พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 และได้ควบรวม เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกองทุนหมุนเวียนเดียวกัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 โดยการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2556 – 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้กู้ยืมในการประกอบอาชีพ จำนวน 63,115 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 15,922,162,385…
Read More

“กินข้าวหรือยัง” “ไปไหนมา” ต้องตอบอย่างไร.. เมื่อคนญี่ปุ่นพูดชวน “แล้วมาบ้านฉันนะ” ต้องระวัง!

“กินข้าวหรือยัง” “ไปไหนมา” ต้องตอบอย่างไร.. เมื่อคนญี่ปุ่นพูดชวน “แล้วมาบ้านฉันนะ” ต้องระวัง!

สวัสดีครับผม Mr. Leon มาแล้ว ผมได้อ่านเรื่องที่แชร์กันใ…

ไทยยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เตือนพื้นที่ลุ่มระวังน้ำท่วมฉันพลัน กทม.มีฝน 60%

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ …

“งานภาพยนตร์นอกบ้าน” ครั้งแรก ณ เมืองเก่าสงขลา ดูหนังกลางแปลงที่โรงงิ้วศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

“งานภาพยนตร์นอกบ้าน” ครั้งแรก ณ เมืองเก่าสงขลา ดูหนังกลางแปลงที่โรงงิ้วศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

เปิดจอได้อย่างน่าประทับใจเมื่อวาน (12 ส.ค.65) ที่ผ่านมา…

นายกฯหนุนวิสาหกิจสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ชื่นชมกลุ่มวัยรุ่น ”บาราโหม” ปัตตานี ใช้Soft power สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น

นายกฯหนุนวิสาหกิจสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ชื่นชมกลุ่มวัยรุ่น ”บาราโหม” ปัตตานี ใช้Soft power สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น

นายกฯหนุนวิสาหกิจสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ชื่นชมกลุ่…