พัทยาเปิดลงทะเบียนวัคซีนทางเลือกเด็กอายุ6ปีขึ้นไป
Main

พัทยาเปิดลงทะเบียนวัคซีนทางเลือกเด็กอายุ6ปีขึ้นไป

เมืองพัทยา-สนธยาเปิดลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก Sinopharm 10,000 โดส ให้เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปต้นมี.ค.นี้เริ่มฉีดและมีเพียงพอ…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…