(มีคลิป) พิธียกยอดฉัตรทองคำ 8.88 ก.ก.
Main

(มีคลิป) พิธียกยอดฉัตรทองคำ 8.88 ก.ก.

ศรัทธาเนืองแน่น! วัดพระธาตุช่อแฮร่วมพิธียกยอดฉัตรทองคำ 8.88 ก.ก.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ที่ จ.แพร่ได้มีการประกอบพิธีขลัง และศักดิ์สิทธิ์และจะต้องจารึก ในประวัติศาสตร์เมื่อบ่ายวันที่ 16 กรกฎาคม 25เวลา 15.30 น. ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ นายกิตตินันท์ นุชวานิช ประธานกลุ่มสยามบวร พุทธศาสนิกชน คณะศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศ ร่วมกันอัญเชิญปลียอดทองคำบนพระบรมธาตุช่อแฮ น้ำหนัก 8.88 กิโลกรัม ซึ่งประดับด้วยอัญมณีต่างๆ มีเพชร ทับทิม ไพลิน บุษราคัม ลวดลายล้านนาประยุกต์ ฐานล่างเป็นกลีบบัวทองคำ 16 กลีบ หมายถึงพรหม 16 ชั้น บรรจุพระธาตุ ประดับด้วยพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจทองคำ และเสือทองคำฉลุและแกะสลักลวดลายศิลปล้านนา ประดับด้วย แก้วจอมขวัญ ซึ่งบ่งบอกมีหญิงผู้ทรงศักดิ์เคยบูรณะยอดพระธาตุครั้งแรก ด้านบนประดับท้าวจตุบาลทั้ง 4 ทิศปกป้องพระธาตุ ยอดวัชรบงกชประดับด้วยเพชร แต่ละชั้นจะบ่บอกถึงปริศธรรม คิดเป็นมูลค่าประมาณ […]
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…