“ยิ่งใช้ยิ่งได้” มาตรการกระตุ้นศก.ที่ล้มเหลวที่สุดของรัฐบาลบิ๊กตู่
Main

“ยิ่งใช้ยิ่งได้” มาตรการกระตุ้นศก.ที่ล้มเหลวที่สุดของรัฐบาลบิ๊กตู่

ยิ่งใช้ยิ่งได้” ถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลบิ๊กตู่ ที่ล้มเหลวมากที่สุดในปีที่ผ่านมา…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…