“ยุทธพงศ์” กระซวก “สันติ” ทำผิดกม.ท่อส่งน้ำอีอีซี
Main

“ยุทธพงศ์” กระซวก “สันติ” ทำผิดกม.ท่อส่งน้ำอีอีซี

“ยุทธพงศ์” อภิปราย”สันติ” […]
The post “ยุทธพงศ์” กระซวก “สันติ” ทำผิดกม.ท่อส่งน้ำอีอีซี appeared first on INN News…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…