รับข้อเรียกร้องไม่ได้! “ไพบูลย์”แจงเหตุขับ “ธรรมนัส” พร้อม 21 ส.ส.พ้นพรรค
Main

รับข้อเรียกร้องไม่ได้! “ไพบูลย์”แจงเหตุขับ “ธรรมนัส” พร้อม 21 ส.ส.พ้นพรรค

“ไพบูลย์” แจง พปชร.ขับก๊วน “ธรรมนัส” ออกจากพรรค เหตุรับไม่ได้กับข้อเรียกร้อง กระทบเสถียรภาพรรค ผิดข้อบังคับข้อ 54(5) มติเอกฉันท์ให้ขับออกจากพรรค วันนี้(20 ม.ค.) เวลา 10.30 น. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ กก.บห.พรรคพลังประชารัฐ แถลงที่รัฐสภา ว่า ผลการพิจารณา กก.บห.กรณีสิ่งที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา สิ่งต่างๆ ที่เรียกร้องมาว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะจะเสียหายทั้งระบบ เพื่อรักษาหลักการของพรรค และรับไม่ได้การกระทำดังกล่าว เป็นเหตุร้ายแรงที่กระทบต่อเสถียรภาพและความเป็นเอกภาพของพรรค จึงเข้ากับข้อบังคับที่ 54(5) กรณีกระทำความผิดร้ายแรง จึงมีมติให้กลุ่ม ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัสจำนวน 21 คน พ้นจากพรรคเพื่อรักษาส่วนใหญ่ให้ขับเคลื่อนได้ต่อไป และต่อมาได้มีการประชุมร่วมระหว่าง กก.บห.กับ ส.ส.พรรคจำนวน 78 คน เพื่อพิจารณามติดังกล่าวและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขับ ส.ส.กลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีการส่งผลการลงมตินี้ไปยัง กกต. แต่มีผลตามกฎหมายในวันที่มีมติแล้ว โดยทั้งกลุ่มนี้จะต้องหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน 30…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…