ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
Main

ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

” พัทลุงเกมส์ ” จ.ลำปาง นำทัพนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…