ลงพื้นที่ส่งมอบวัคซีนลัมปีสกิน แม่สรวย
Main

ลงพื้นที่ส่งมอบวัคซีนลัมปีสกิน แม่สรวย

นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ส่งมอบวัคซีนลัมปีสกิน แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ อ.แม่สรวย วันที่ 28 ก.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมัคร กันจินะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, นายสมนึก ใจจักร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, ปศุสัตว์อำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล เข้าพบปะกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบืออำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคกระบือ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 8 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย และได้ทำการส่งมอบวัคซีนลำปีสกินแก่เกษตกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวนทั้งสิ้น 120 ครัวเรือน รวมจำนวนโค-กระบือ ทั้งสิ้น 700 ตัว ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตกรเพื่อป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือ ดังกล่าว
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…