ลำปางรวบโจรแสบตระเวณ ทุบงัด ตู้หยอดเหรียญ หลายอำเภอ สุดท้ายจนมุมตำรวจ
Main

ลำปางรวบโจรแสบตระเวณ ทุบงัด ตู้หยอดเหรียญ หลายอำเภอ สุดท้ายจนมุมตำรวจ

เมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 พ.ต.อ.หญชัย รัตนกิจธรรม ผก […]
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…