“สังคมดาว ข่าว 25 น.” วันที่ 28 มิถุนายน 2565
Main

“สังคมดาว ข่าว 25 น.” วันที่ 28 มิถุนายน 2565

หายหน้าไปร่วมเดือน “ทัดดาว” ต้องหยุดพักรักษาตัว ตามสภาพ […]
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…