สาธิตมธ.โต้ “บิ๊กตู่” อ้างเคารพความหลากหลายทางความคิด ชี้สร้างความเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา
Main

สาธิตมธ.โต้ “บิ๊กตู่” อ้างเคารพความหลากหลายทางความคิด ชี้สร้างความเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา

รร.สาธิตมธ. แถลงการณ์โต้นายกฯ อ้างให้ความสำคัญความหลากหลายทางความคิด ให้เยาวชนเท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย บ่มเพาะให้มีจิตสำนึกยึดโยงบริบทสังคมไทย ชี้บุกเบิกสร้างความเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา หวังรับการสนับสนุน วันนี้ (6ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า กำลังให้หน่วยงานเกี่ยวข้องไปดูอยู่กรณีที่มีข้อห่วงใยหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบัน ทั้งนี้มีรายงานว่าวันนี้ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่แถลงการณ์ต่อสาธารณชน มีเนื้อหาโดยสรุป ชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการเคารพความหลากหลายทางความคิดและมุมมอง โดยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาอาชีพเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่พร้อมใช้วิจารณญาณในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน 2.โรงเรียนฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนฐานความรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับพัฒนาการ นอกจากสาระวิชาหลัก ยังจัดให้มีการสอนในวิชาต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ วิชาอยู่รอดปลอดภัย วิชาว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด วิชาวัยรุ่นศาสตร์ วิชารู้ทันการเงิน วิชาวิถีศรัทธา (ครอบคลุมเนื้อหาทุกศาสนา) ฯลฯ 3.โรงเรียนมีเป้าหมายบ่มเพาะเยาวชนให้มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองเข้มแข็ง เป็นพลเมืองโลกที่ยึดโยงกับบริบทสังคมไทย รู้จักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ขณะเดียวกันแถลงการณ์ดังกล่าวยังระบุด้วยว่า โรงเรียนตระหนักดีว่า การบุกเบิก สร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องต้องอาศัยระยะเวลา มีข้อจำกัดมากมายในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจตนารมณ์ในการสร้างและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศและได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนให้สามารถขยายผลได้ต่อไป
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…