“หมอธีระ”เตือนรับมือโอมิครอน เหมือนฉายหนังม้วนเก่าแต่แนวโน้มหนักกว่าเดิม
Main

“หมอธีระ”เตือนรับมือโอมิครอน เหมือนฉายหนังม้วนเก่าแต่แนวโน้มหนักกว่าเดิม

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์” อัพเดต สถานการณ์ โอมิครอนในไทย ระบาดในชุมชน เป็นแบบ superspreaders แล้ว เหมือนฉายหนังม้วนเก่าแต่แนวโน้มหนักกว่าเดิม เตือนต้องป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…