“อัยการ” เห็นควรสั่งฟ้อง “ยิ่งลักษณ์”  ปมย้าย “ถวิล” มิชอบ
Main

“อัยการ” เห็นควรสั่งฟ้อง “ยิ่งลักษณ์” ปมย้าย “ถวิล” มิชอบ

วันนี้ (28 ก.พ.2565) จากกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับพวก ใช้อำนาจโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกฯ โดยมิชอบ มีมูลความผิดทางอาญาตามมาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากนั้น ป.ป.ช. ส่งรายงานการสอบสวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์
ล่าสุดวันนี้ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช.แถลงคดีสำคัญระบุว่า อัยการสูงสุดมีความเห็นว่า สามารถสั่งฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ โดย ป.ป.ช.จะส่งเรื่องฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตามฐานความผิดดังกล่าว ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 76
ย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย.2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกฯในขณะนั้น โทรศัพท์สั่งการให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินการทำเรื่องขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ สมช.มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
จากนั้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบันทึกข้อความลงวันที่ 4 ก.ย.2554 ถึง น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ ซึ่งดำรง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความยินยอมรับโอนนายถวิล มาดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
รวมถึงได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ 4 ก.ย.2554 ถึง พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ซึ่งดำรงรองนายกฯ ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบและยินยอมการโอนนายถวิล มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายข้าราชการประจำ
น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ และ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ต่างให้ความเห็นชอบและยินยอมการโอน ดังกล่าว และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจพบว่าวันที่ 4 ก.ย.2554 เป็นวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงได้แก้ไขบันทึกข้อความทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวเป็นวันที่ 5 ก.ย.2554 แต่เป็นการแก้ ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา วันที่ 6 ก.ย.2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ ได้อนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เป็นวาระจรและในวันเดียวกันคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมและลงมติรับทราบให้โอนนายถวิล มาดำรง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายข้าราชการประจำ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็ได้มีคำสั่งให้นายถวิล มาปฏิบัติราชการ ที่สำนักนายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งดังกล่าวทันที ซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าว ดำเนินการอย่างเร่งรีบรวบรัด แล้วเสร็จภายใน 4 วัน เท่านั้น…
Read More

“ชัชชาติ” ร่วมพิธีสวดอภิธรรมพนักงานสวนสาธารณะ ถูกรถพุ่งชนขณะตัดหญ้า

“ชัชชาติ” ร่วมพิธีสวดอภิธรรมพนักงานสวนสาธารณะ ถูกรถพุ่งชนขณะตัดหญ้า

“ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ร่วมพิธีสวดอภิธรรมพนักงานสวนสาธารณะ ป…

ECF เผยครึ่งปีหลังเข้าช่วงไฮซีซั่น-6เดือนแรก 65 รายได้รวม 772.82 ล.

ECF เผยครึ่งปีหลังเข้าช่วงไฮซีซั่น-6เดือนแรก 65 รายได้รวม 772.82 ล.

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค เผยครึ่งปีหลังแนวโน้มธุรกิจดี เข้า…