อิสราเอลห้ามประชาชนเดินทางไป 10 ประเทศ สกัดโอไมครอน
Main

อิสราเอลห้ามประชาชนเดินทางไป 10 ประเทศ สกัดโอไมครอน

คณะรัฐมนตรีอิสราเอลโหวต ห้ามประชาชนเดินทางไป 10 ประเทศ […]
อ่านข่าวต้นฉบับ: อิสราเอลห้ามประชาชนเดินทางไป 10 ประเทศ สกัดโอไมครอน…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…