“อุตตม” โพสต์FB จี้รัฐออกมาตรการแก้เงินเฟ้อ-สินค้าแพง
Main

“อุตตม” โพสต์FB จี้รัฐออกมาตรการแก้เงินเฟ้อ-สินค้าแพง

อุตตม” โพสต์FB จี้รัฐออกมาตรการแก้เงินเฟ้อ แก้ราคาสินค้าแพง ช่วยประชาชน ผู้ประกอบการ ก่อนจะสายเกินไป
The post “อุตตม” โพสต์FB จี้รัฐออกมาตรการแก้เงินเฟ้อ-สินค้าแพง appeared first on INN News…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…