ฮอมบุญฮอมศรัทธาเพื่อผู้เสียชีวิตยากไร้/ไร้ญาติ
Main

ฮอมบุญฮอมศรัทธาเพื่อผู้เสียชีวิตยากไร้/ไร้ญาติ

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เปิดกิจกรรม “ฮอมบุญฮอมศรัทธาเพื่อผู้เสียชีวิตยากไร้/ไร้ญาติ” วันที่ 20 ก.ค. 65 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ฮอมบุญฮอมศรัทธาเพื่อผู้เสียชีวิตยากไร้/ไร้ญาติ” โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเพจ มายทาม คณพศ (Mytime Kanapos) ได้รับบริจาคโลงศพ เพื่อผู้อนาถาและยากไร้ ตามโครงการ อิ่มบุญอิ่มความรู้ ครั้งที่ 3 ของเพจมายทาม คณพศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมทำบุญและเป็นสาธารณกุศลแด่ศพ ผู้อนาถาและยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอ มูลนิธิสาธารณกุศล กู้ชีพ กู้ภัย รวมถึงตัวแทนจากอำเภอทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กล่าวว่า กิจกรรม “ฮอมบุญฮอมศรัทธาเพื่อผู้เสียชีวิตยากไร้ /ไร้ญาติ” สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้รับบริจาคโลงศพ […]
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…