เงินบาทเปิด 33.86  บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
Main

เงินบาทเปิด 33.86 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย เวลา 07.53น. ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 32.67 บาท ขายออก 33.86 บาท
The post เงินบาทเปิด 33.86 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ appeared first on INN News…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…