เชียงใหม่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ต่ำกว่า 100 ติดต่อกันเป็นวันที่ 10
Main

เชียงใหม่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ต่ำกว่า 100 ติดต่อกันเป็นวันที่ 10

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วั […]
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…