“เมืองชล” ติดโควิดอีก 160 ราย คลัสเตอร์บริษัทใหญ่ยังพบติดเชื้อหลายคน
Main

“เมืองชล” ติดโควิดอีก 160 ราย คลัสเตอร์บริษัทใหญ่ยังพบติดเชื้อหลายคน

ชลบุรี- พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ อีก 160 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ในครอบครัว ที่ทำงาน ขณะที่คลัสเตอร์บริษัทใหญ่ยังพบติดเชื้อหลายคน…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…