เริ่มแล้ว! ราคาน้ำมันปาล์ม หั่นราคาลง 4-5 บาทต่อขวด
Main

เริ่มแล้ว! ราคาน้ำมันปาล์ม หั่นราคาลง 4-5 บาทต่อขวด

ห้างใหญ่นำร่องแล้ว ลดราคาน้ำมันปาล์มลง 4-5 บาทต่อขวด ตามต้นทุนการผลิตที่ปรับลดลง จากราคาปัจจุบันที่ขายขวดละ 69-70 บาท…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…