แค่ 180 ทำเป็นอวด ประเทศกูวันละสามพันกว่าขนาดหมกเม็ดแล้วนะ
Main

แค่ 180 ทำเป็นอวด ประเทศกูวันละสามพันกว่าขนาดหมกเม็ดแล้วนะ

แค่ 180 ทำเป็นอวด ประเทศกูวันละสามพันกว่าขนาดหมกเม็ดแล้วนะ
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…