แจกกัญชาล้านต้นฟรี เปิดศูนย์กัญชา กัญชง กระท่อม ครบวงจร
Main

แจกกัญชาล้านต้นฟรี เปิดศูนย์กัญชา กัญชง กระท่อม ครบวงจร

“มนัญญา” เปิดศูนย์กัญชา กัญชง กระท่อมให้บริ […]
อ่านข่าวต้นฉบับ: แจกกัญชาล้านต้นฟรี เปิดศูนย์กัญชา กัญชง กระท่อม ครบวงจร…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…