โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันพ่อ ให้โอกาสกลับตัวประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
Main

โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันพ่อ ให้โอกาสกลับตัวประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ให้ปล่อยตัวผู้ต้องกักขังและผู้ต้องโทษที่เข้าลักษณะ 1 ใน 8 อย่าง ส่วนคดีทหารให้ รมว.กห.ตั้งคณะกรรมการพิจารณา วันนี้ (5 ธ.ค.) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบันโดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ขอยกเนื้อหามาบางส่วนดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…