โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ธัญญา” นั่งรองปลัด ทส.มีผลแล้ว
Main

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ธัญญา” นั่งรองปลัด ทส.มีผลแล้ว

วันนี้ (24 ก.พ.2565) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 คน ดังนี้

นายธัญญา เนติธรรมกุล พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ทส.
นายเฉลิมชัย ปาปะทา พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงทส. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา  

สำหรับนายธัญญา ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2563 ครม…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…