2 โชเฟอร์ล้อแดงไม่มีผู้โดยสารน้ำมันก็แพงกลับถูกสาวแสบหลอกซ้ำ
Main

2 โชเฟอร์ล้อแดงไม่มีผู้โดยสารน้ำมันก็แพงกลับถูกสาวแสบหลอกซ้ำ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 65 ที่สถานีตำรวจภูธรหางดงเชียงใหม่ […]
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…