ชมภาพอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช แก้ปัญหาจราจร รองรับนักท่องเที่ยว เปิดใช้กลาง ก.พ.นี้
Main

ชมภาพอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช แก้ปัญหาจราจร รองรับนักท่องเที่ยว เปิดใช้กลาง ก.พ.นี้

ผู้ว่าฯ อัศวิน พาชมอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน-มหาราช สำรวจพื้นที่พร้อมให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมโซนพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการประวัติศาสตร์ก่อตั้งเมือง ป้อมอินทรรังสรรค์ และกำแพงเมืองในอดีต สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 4-6 ร้อยคน รวมวันละกว่า 10,000 คน วันนี้ (7 ก.พ.65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมการเปิดใช้งานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร กรมศิลปากร สำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช เขตพระนคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยจุดก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชเพื่อเปิดให้ประชาชนใช้งานอย่างเป็นทางการ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมโซนพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมือง งานสถาปัตยกรรม ป้อมอินทรรังสรรค์และกำแพงเมืองในอดีต ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 4-6 ร้อยคน รวมวันละกว่า 10,000 คน นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระเบียบด้านการจราจร เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดปัญหาอุบัติเหตุจากการข้ามถนน และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้มีจุดพักผ่อน นัดพบ ใช้บริการห้องสุขา ก่อนเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง โดยจะทยอยเปิดอุโมงค์ที่เหลือเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นการรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…
Read More

สภาฯรับหลักการร่างพ.ร.บ.กำหนดเวลางานยุติธรรม ปฏิรูปงานยุติธรรมไม่ให้ล่าช้า ตั้งข้อสังเกตไม่ครอบคลุมถึง กกต.-สตง.
Main

สภาฯรับหลักการร่างพ.ร.บ.กำหนดเวลางานยุติธรรม ปฏิรูปงานยุติธรรมไม่ให้ล่าช้า ตั้งข้อสังเกตไม่ครอบคลุมถึง กกต.-สตง.

รัฐสภา รับหลักการ ร่างพ.ร.บ.กำหนดเวลางานยุติธรรม ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ให้ปชช.ได้รับความยุติธรรมไม่ล่าช้า สมาชิกตั้งข้อสังเกตไม่ครอบคลุมถึง กกต.-สตง. อาจเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจเอื้อประโยชน์ตนเอง วันนี้ (8 ก.พ.) ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …. ซึ่ง คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ โดยมีหลักการและเหตุผลว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบได้ว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด รวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าได้ เพื่อประโยชน์ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยสะดวก ทั้งนี้ร่างดังกล่าวมีสาระสำคัญอาทิ กำหนดให้ 9หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม, กรมพระธรรมนูย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), ศาล , องค์กรอัยการ และ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา กำหนดระะพิจารณาในขั้นตอนต่างๆ พร้อมกำหนดรายละเอียด…
Read More

“ถ้ำนาคา” ประกาศแจ้งนักท่องเที่ยว ต้องจองคิวเข้าชมผ่านแอปฯ QueQ เท่านั้น
Main

“ถ้ำนาคา” ประกาศแจ้งนักท่องเที่ยว ต้องจองคิวเข้าชมผ่านแอปฯ QueQ เท่านั้น

บึงกาฬ – “ถ้ำนาคา” ประกาศแจ้งนักท่องเที่ยวต้องจองคิวผ่านแอปฯ QueQ เท่านั้น หากจองกับกลุ่มทัวร์ หรือหน่วยงานใดๆ ที่ไม่ใช่กับอุทยานแห่งชาติภูลังกา แล้วไม่ได้รับหลักฐานการจองคิวอย่างถูกต้อง จะไม่อนุญาตให้เข้าชมถ้ำนาคา และทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ำวันที่ 7 ก.พ. 65 เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม-บึงกาฬ Phulangka National Park Thailand ได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่า นักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวชม “ถ้ำนาคา” จะต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ มาเท่านั้น และสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมมาใช้ในการเช็กอิน มีดังนี้ หลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ หลักฐานการฉีดวัคซีน Covid-19 อย่างน้อย 2 เข็ม (ยกเว้นยี่ห้อ Johnson&Johnson) หรือใบรับรองแสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือผลการตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม. หรือผลการตรวจ ATK ภายใน 24 ชม.…
Read More

ภท.หักดิบ! 7 รมต.พร้อมใจลาประชุม ครม. ค้านมหาดไทยขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียว
Main

ภท.หักดิบ! 7 รมต.พร้อมใจลาประชุม ครม. ค้านมหาดไทยขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียว

7 รัฐมนตรีภูมิใจไทย ตบเท้ายื่นหนังสือลาประชุม ครม. พร้อมเพรียง แสดงออกคัดค้านไม่เห็นด้วย หลัง มท. 1 ดันขยายสัญญาสัมปทานสายสีเขียว เข้า ครม. วันนี้ วันนี้ (8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุม ครม. วันนี้(8ก.พ.) ทาง รัฐมนตรีในสังกัดพรรคภูมิใจไทย จำนวน 7 คน ซึ่งประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข , นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม , นายทรงศักดิ์ ทรงศรี รมช.มหาดไทย ,นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา , นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ยื่นหนังสือขอลาการประชุม ครม. เนื่องจากติดภาระกิจ และแสดงออกถึงความเห็น ที่ไม่เห็นด้วยกรณีกระทรวงมหาดไทย…
Read More

ก.เกษตรฯ-ก.พาณิชย์ จับมือ ซีพีเอฟ เปิดโครงการ ‘ข้าวแกง 20 บาท ถูกใจชุมชน’ นำร่อง 10 ร้านค้า ช่วยชาวบางพลัด-บางกอกน้อย
Main

ก.เกษตรฯ-ก.พาณิชย์ จับมือ ซีพีเอฟ เปิดโครงการ ‘ข้าวแกง 20 บาท ถูกใจชุมชน’ นำร่อง 10 ร้านค้า ช่วยชาวบางพลัด-บางกอกน้อย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผนึกกำลังร่วมเปิด โครงการ “ข้าวแกง 20 บาท ถูกใจชุมชน” นำร่อง 10 ร้านค้า ในชุมชนเขตบางพลัดและบางกอกน้อย โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องผลิตและจำหน่ายข้าวแกงในราคา 20 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะช่วงวิกฤติโควิด-19 ให้อิ่มท้อง จากการรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ในราคาถูก ทั้งนี้ ซีพีเอฟได้สนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพและได้มาตรฐาน คือ ไข่ไก่และเนื้อไก่สด นอกจานี้ยังมีเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เป็นต้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในฐานะเลขานุการมูลนิธิฯ กล่าวว่า โครงการ “ข้าวแกง 20 บาท ถูกใจชุมชน” เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น โดยนำร่อง 10…
Read More

“ดอน” ยืนยัน “มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย” เยือนไทยปีนี้
Main

“ดอน” ยืนยัน “มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย” เยือนไทยปีนี้

วันนี้ (8 ก.พ.2565) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามความร่วมมือ ไทย-ซาอุดีอาระเบีย เพื่อฟื้นความสัมพันธ์ในทุกมิติ การเดินทางเยือนไทยของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีช อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร และรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบีย ตามกำหนดการจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ แต่ไม่ใช่เดือนนี้ ด้วยเหตุว่าต้องเตรียมความพร้อมขณะที่การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ 21 ประเทศ หรือ ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือน พ.ย.2565 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ทำหนังสือเชิญผู้นำ 3 ประเทศ คือ “โจ ไบเดน” ผู้นำสหรัฐฯ “สีจิ้นผิง” ผู้นำจีน และ “วลาดิเมียร์ ปูติน” ผู้นำรัสเซีย แล้ว
 
 
 …
Read More

กรมป่าไม้ ตรวจที่ดิน “สมปอง” พบ 200 ไร่รุกป่าซำผักหนาม
Main

กรมป่าไม้ ตรวจที่ดิน “สมปอง” พบ 200 ไร่รุกป่าซำผักหนาม

ความคืบหน้ากรณีกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบที่ดินนายสมปอง นครไธสง หรือทิดสมปอง ที่ระบุว่ามีการกว้านซื้อที่ดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก.ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
วันนี้ (8 ก.พ.2565) นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสอนไลน์ ว่า จากการตรวจสอบที่ดินจาก 6 ใน 11 แปลงที่ตรวจสอบจากการวัดพิกัดพบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าซำผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เบื้องต้น 200 กว่าไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าว ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) เคยประกาศเป็นเขต ส.ป.ก. แต่สภาพไม่เหมาะกับการทำเกษตรกรรม มีสภาพป่าอยู่จึงส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมป่าไม้มาระยะหนึ่ง

 
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่พบมีการปลูกยางพารา ทำการเกษตร โดยเนื่องจากวันนี่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ วันพรุ่งนี้ (9 ก.พ.)จะลงจับพิกัดในแปลงที่เหลือเพิ่มเติม อีกทั่งพบว่าที่ดินดังกล่าวอาจจะทับซ้อนกับพื้นที่กรมป่าไม้ขอสำรวจในโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ด้วย
ขั่นตอนจากนี้ต้องดูเรื่องรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินทั้งหมดอีกครั้ง และหาหลักฐานพยานต่างๆ เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษตามกฎหมายป่าไม้ เพื่อหาคนกระทำผิด

ขณะที่มีรายงานว่าเวลา 10.00 น.วันพรุ่งนี้ (9 ก.พ.) นายศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธณรมนูญไทย จะยื่นหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ที่กรมป่าไม้ เพื่อให้สั่งการให้มีการตรวจสอบที่ดินทั้ง 5 แปลงของครอบครัวนายสมปองว่า มีแปลงใดหรือส่วนใดบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่

 …
Read More

ลูกค้าอาคเนย์-ไทยประกันภัย รอรับเบี้ยประกันโควิด เริ่มโอน 9 ก.พ.นี้
Main

ลูกค้าอาคเนย์-ไทยประกันภัย รอรับเบี้ยประกันโควิด เริ่มโอน 9 ก.พ.นี้

วันนี้ (8 ก.พ.2565) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลการลงทะเบียนรับเบี้ย COVID-19 คืนเต็มจำนวน พบมีผู้สนใจเข้ามาทำรายการกว่า 889,000 คน และลงทะเบียนสำเร็จ 387,000 คน มั่นใจเริ่มโอนเบี้ยประกันภัย COVID-19 คืนเต็มจำนวนให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 9 ก.พ.นี้ สำหรับภาพรวมของการลงทะเบียนรับคืนเบี้ยประกันภัย COVID-19 เต็มจำนวน ตั้งแต่ 1–7 ก.พ.2565 พบว่า ผู้เอาประกันภัยของทั้ง 2 บริษัทฯ ให้ความสนใจกดทำรายการผ่านระบบลงทะเบียนเข้ามามาก รวมถึง มีการติดต่อสอบถามขั้นตอนและการเตรียมเอกสารลงทะเบียนผ่านช่องหลักของบริษัท อาทิ ศูนย์ดูแลลูกค้าโทร 1726 กว่า 10,000 สาย เฟซบุ๊ก อาคเนย์Southeast กว่า 3,000 ข้อความ Line@Southeast.th ประมาณ 21,000 ข้อความ รวมถึง การสื่อสารผ่านตัวแทนและสาขาอาคเนย์ทั้ง 75 สาขาทั่วประเทศ ส่วนลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะรับคืนเบี้ยประกันภัย COVID-19 กรมธรรม์จะยังคงมีผลบังคับ ตราบเท่าที่บริษัทยังคงประกอบธุรกิจประกันภัยอยู่
 
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
“อาคเนย์ประกันภัย” ขอเลิกกิจการ หลังจ่ายโควิดเกือบหมื่นล้าน
อาคเนย์ฯ ชี้แจงยื่น คปภ.ขอเลิกกิจการเป็นทางออกให้ทุกคนได้เงินคืน
คปภ.ยื้อ “อาคเนย์ประกันภัย” เลิกธุรกิจ
โดมิโนประกันภัย…
Read More

ค้านลดใช้ปาล์มน้ำมันผลิตไบโอดีเซล
Main

ค้านลดใช้ปาล์มน้ำมันผลิตไบโอดีเซล

วันนี้ (8 ก.พ.2565) จากกรณีมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ หรือ กนป.ที่ได้กำหนดมาตรการขึ้นมา 6 ข้อ โดยเฉพาะการปรับลดการใช้ไบโอดีเซลจาก บี 7 บี 10 บี 20 เหลือ บี 7 และลดจาก บี 7 เหลือเพียง บี 5 มีผลถึงวันที่ 31 มี.ค.2565 ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณการใช้ไบโอดีเซลลดลงอย่างมาก มีผลกระทบต่อการใช้น้ำมันปาล์ม การผลิตไบโอดีเซล และกระทบต่อสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในทันที ซึ่งที่ผ่านมา กนป.เพียงแต่รับทราบ และเกรงว่าจะต่อระยะเวลาออกไปอีก
ทั้งนี้ ในวันนี้ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจาก จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช, กระบี่ และตรัง นัดหารือและคัดค้านมติดังกล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่านโยบายที่ออกมาเป็นการออกมาเพื่อใคร
รวมถึงมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่านน้ำมันปาล์ม ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2563 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะลักของน้ำมันปาล์ม เข้ามาในประเทศจากการลักลอบนำเข้า และนำผ่านน้ำมันปาล์ม และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มภายในประเทศ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา กนป.มีการทบทวนให้มีการเปิดด่านสะเดา ซึ่งเป็นการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกให้กับประเทศลาว ท่ามกลางเสียงคัดค้านของตัวแทนเกษตรกรและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
 
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ระเบิดเวลา “ราคาน้ำมัน” จับสัญญาณ “ชาวสวนปาล์ม-รถบรรทุก” 
 …
Read More

“แพรพลอย” อดีตนักมวย แจ้งความชายราดน้ำใส่เหตุไม่ยอมชนแก้ว
Main

“แพรพลอย” อดีตนักมวย แจ้งความชายราดน้ำใส่เหตุไม่ยอมชนแก้ว

วันนี้​ (8​ ก.พ.2565)​ น.ส.แพรพลอย แซ่เอี้ย หรือ “แพรพลอย ม.กรุงเทพธนบุรี” ฉายา “เพชรพลอย ขวาท่อนซุง” เข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง หลังถูกชายแปลกหน้าใช้น้ำราดใส่ เนื่องจากปฏิเสธที่จะชนแก้วกับชายคนดังกล่าว ที่ร้านข้าวต้มแห่งหนึ่ง เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. และต่อมาทั้งคู่ทะเลาะกัน โดยมีคนบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ได้ก่อนจะเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เพจเฟซบุ๊ก “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 2”

น.ส.แพรพลอย เปิดเผยว่า เดินทางเข้าแจ้งความ เพราะผู้ชายไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้กับผู้หญิง แม้ว่าจะถูกปฏิเสธไม่ชนแก้วด้วยก็ตาม และการกระทำเช่นนี้ ยังทำให้เกิดความอับอาย อีกทั้งคู่กรณียังมีท่าทีคุกคามตั้งแต่ตัวเองเข้าไปนั่งในร้านแล้ว ซึ่งส่วนตัวยืนยันว่า ไม่รู้จักกับผู้ชายคู่กรณีมาก่อน
อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกทำแบบนี้และใช้น้ำมาราดใส่ และส่วนตัวก็มีอาการมึนเมาเช่นกัน จึงตอบโต้กลับไปบ้าง เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของผู้หญิง และอยากให้สังคมได้เห็นว่า หากกรณีนี้ ตัวเองไม่ได้มีทักษะเชิงมวย จะถูกกระทำเช่นไร

ต่อมา ผู้ชายคู่กรณี เข้าไกล่เกลี่ยและยกมือไหว้ขอโทษ น.ส.แพรพลอย ตำรวจจึงแจ้งข้อหา ฐานทำสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อนและทะเลาะวิวาท ส่วน น.ส.แพรพลอย ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและทะเลาะวิวาท ปรับคนละ 1,000 บาท ซึ่ง น.ส.แพรพลอย กล่าวสั้น ๆ ว่า รู้สึกโอเค ไม่ติดใจอะไรแล้วโดยพนักงานสอบสวน ขอให้ทั้งสองฝ่ายเลิกแล้วต่อกัน
 …
Read More