ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2565
Main

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2565

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2565 เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงคุณภาพของนักเรียน และการดูแลป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ จึงได้จัดให้การบริการฉีดวัคซีนป้องกันดังกล่าว โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รวม 4 สายพันธุ์ ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำฉีดรวมอยู่ในเข็มเดียว ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ทั้งนี้การเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง
Source…
Read More

ของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี’65
Main

ของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี’65

สธ. ชู จังหวัดผลงานเด่นนโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี’65 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานเด่นในการดำเนินงานตามนโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และเป็นต้นแบบการดำเนินงานที่ดีแก่บุคคล และหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานเด่นในการดำเนินงานตามนโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 ณ บริเวณโถงอาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย และภาคีเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขจำนวนกว่า 200 คน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ เน้นการดูแลแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยนโยบายของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี […]
Source…
Read More

ข่าวปลอม! รับประทานอาหารกระป๋องอันตราย
Main

ข่าวปลอม! รับประทานอาหารกระป๋องอันตราย

ข่าวปลอม!!!รับประทานอาหารกระป๋องอันตราย วันที่ 11 ก.ค. 65 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องรับประทานอาหารกระป๋องอันตราย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ จากที่มีการแชร์ข้อมูลโดยระบุว่า การรับประทานอาหารกระป๋องเป็นอันตรายต่อร่างการ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า การรับประทานอาหารกระป๋องไม่เป็นอันตราย หากเลือกอาหารกระป๋องที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่สภาพภาชนะสมบูรณ์ ไม่มีสนิม ฝาปิดสนิท ไม่บุบหรือรั่วและยังไม่หมดอายุ ซึ่งอาหารกระป๋อง คือ อาหารสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในภาชนะปิดสนิทป้องกันการสัมผัสกับอากาศภายนอก และผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนเพื่อทำลายหรือยับยั้งการขยายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ อีกทั้งยังสามารถเก็บอาหารกระป๋องไว้ในอุณภูมิห้องได้ แต่ไม่ควรโดนแสงแดดหรือความชื้น ด้วยวิธีการผลิตและกระบวนการที่กล่าวไว้ข้างต้นทำให้สามารถเก็บรักษาอาหารกระป๋องได้นานกว่าอาหารสดอย่างไรก็ตาม อาหารกระป๋องก็ คือ อาหารสำเร็จรูปชนิดหนึ่งที่มักจะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าอาหารปรุงสด จึงไม่ควรรับประทานมากเกินไปหรือไม่รับประทานเป็นประจำ และควรพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการก่อนเลือกซื้อเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมต่อวัน ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th […]
Source…
Read More

จัดงานตลาดนัดอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อ
Main

จัดงานตลาดนัดอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อ

มร.ชม. ร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและตลาดนัดอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้ข้อมูลกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและตลาดนัดอาชีพ (กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ) ซึ่งจัดโดยงานแนะแนวโรงเรียนปายวิทยาคาร ณ หอประชุมพุทธรักษา โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและได้รับข้อมูล อันจะเกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน
Source…
Read More

เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา
Main

เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา

เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาโคก หนอง นา โมเดล เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จาก กองร้อย อส.แม่แจ่มที่ 7 นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลจ ได้มีการปรับปรุงสถานที่ ขุดลอกคลองใส้ไก่ จัดการระบบน้ำ ในการเตรียมปลูกสมุนไพร เพื่อใช้ในทางการแพทย์ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Source…
Read More

Genshin Impact เปิดเผย 3 ตัวละครใหม่จากเมือง Sumeru ประกอบด้วย Collei , Tighnari และ Dori พร้อมรายละเอียดที่น่าสนใจ
Main

Genshin Impact เปิดเผย 3 ตัวละครใหม่จากเมือง Sumeru ประกอบด้วย Collei , Tighnari และ Dori พร้อมรายละเอียดที่น่าสนใจ

หลังจากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทาง Genshin Impact ได้ออกมาปล่อยเนื้อเรื่องของเหล่า Eleven Fatui Harbingers พร้อมกับเนื้อเรื่องใหม่ซึ่งเป็นช่วงคั่นในชื่อ ” เรื่องตลกในคืนฤดูหนาว ” พร้อมทั้งเผยโฉมหน้าเหล่า ให้ได้รับชมกัน ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้…
Read More

VALORANT Champions Tour 2022 Stage 2 Masters Copenhagen ทีม XERXIA กับแรงกดดันก่อนปะทะ Funplus Phoenix
Main

VALORANT Champions Tour 2022 Stage 2 Masters Copenhagen ทีม XERXIA กับแรงกดดันก่อนปะทะ Funplus Phoenix

วันนี้การแข่งขัน VALORANT Champions Tour 2022 Stage 2 Masters Copenhagen วันที่สองก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ โดยแน่นอนสำหรับแฟนคลับเกม VALORANT ชาวไทยทั้งหลายแสงสปอร์ตไลท์คงต้องส่องไปที่คู่ระหว่างทีม XERXIA ทีมตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยเราในรายการนี้ที่พวกเขาจะต้องลงแข่งขันแมตซ์แรกในฐานะวัยรุ่นเดนมาร์คพบกับทีมสุดหินอย่างนกอมตะ Funplus Phoenix…
Read More

Genshin Impact ปล่อยตัวอย่างเนื้อเรื่องช่วงคั่น ” เรื่องตลกในคืนฤดูหนาว ” พร้อมเปิดเผยใบหน้าของ Eleven Fatui Harbingers และสมญานามทั้ง 9 คน
Main

Genshin Impact ปล่อยตัวอย่างเนื้อเรื่องช่วงคั่น ” เรื่องตลกในคืนฤดูหนาว ” พร้อมเปิดเผยใบหน้าของ Eleven Fatui Harbingers และสมญานามทั้ง 9 คน

เนื้อเรื่องกลับมาเข้มข้นให้ได้ติดตามกันอีกครั้ง หลังจากเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทางช่อง Youtube ของ Genshin Impact ได้ออกมาปล่อยตัวอย่างแผนที่ Sumeru , เปิดตัวบอสประจำเมือง Sumeru และมาพร้อมกับธาตุใหม่อย่าง ธาตุพืชที่จะมีลูกเล่นแปลกใหม่ให้เพื่อน ๆ ได้นำไปใช้กัน…
Read More

RoV AIC 2022 โค้ช V Gaming ใช้วิถีมารดราฟท์ฮีโร่ด้วย “กงล้อสุ่มดวง” จนคว้าแชมป์ ?
Main

RoV AIC 2022 โค้ช V Gaming ใช้วิถีมารดราฟท์ฮีโร่ด้วย “กงล้อสุ่มดวง” จนคว้าแชมป์ ?

เมื่อวานนี้ (10 กรกฎาคม) ช่วงหัวค่ำแชมป์ RoV ในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติ AIC 2022 ทีมใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยเป็นทีม V Gaming จากประเทศเวียดนาม ตัวแทนจากลีก Arena of Glory (AOG) ที่เฉือนเอาชนะ ONE Team ไปได้ 4-1 เกม คืนทวงความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศเวียดนามได้อีกครั้ง หลังจากที่ห่างหายจากคำว่า “แชมป์ระดับนานาชาติ” ไปหลายปี…
Read More