นำอุปกรณ์ตัดถ่างช่วยนักเรียนขาติดร่องเหล็กอัฒจันทร์
Main

นำอุปกรณ์ตัดถ่างช่วยนักเรียนขาติดร่องเหล็กอัฒจันทร์

เด็กนักเรียนชายเหยียบพลาด ขาติดร่องเหล็กบนอัฒจันทร์เชียร์กีฬา กู้ภัยต้องนำอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือ เมื่อเวลา 15.48 น. วันที่ 15 ก.ย. 65 กู้ภัยทัพยั้งแม่จัน ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ กรณีเด็กนักเรียนขาติดอยู่กับร่องเหล็กที่นั่งบนอัฒจันทร์เชียร ภายในโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย จึงนำกำลังและอุปกรณ์ไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ เมื่แไปถึงจุดเกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง ซึ่งมีอัฒจันทร์สร้างจากเหล็กที่ข้างสนามกีฬาของโรงเรียน พบเด็กนักเรียนชายรูปร่างท้วม สวมเสื้อกีฬาสีน้ำเงินกางเกงวอร์มสีดำ ขาข้างซ้ายติดอยู่ระหว่างร่องของเหล็กกล่องขนาดประมาณ 4×1.5 นิ้ว ซึ่งเอามาสร้างเป็นที่นั่งของอัฒจันทร์เชียร์ โดยอัฒจันทร์ดังกล่าวได้ใช้เหล็กยาวประมาณ 4 เมตร มาวางห่างกัน 2-3 นิ้ว เพื่อทำเป็นที่สำหรับนั่งเชียร์ ขนาดความสูง 6 ชั้น โดยเด็กชายที่ประสบเหตุขาติดร่องเหล็กที่ชั้น 2 ของอัฒจันทร์ กู้ภัยจึงวางแผนจะใช้เครื่องตัดถ่าง ทำให้เหล็กแยกออกจากกัน และให้เด็กยกขาออกมาจากร่อง กู้ภัยใช้เวลาปฏิบัติงานประมาณ 30 นาที จึงสามารถนำขาของเด็กออกมาจากร่องเหล็กได้ ท่ามกลางการลุ้นระทึกของเพื่อนร่วมสถาบัน ที่มามุงดูการทำงานของทีมกู้ภัยและให้กำลังใจเพื่อนที่ประสบเหตุ
Source…
Read More

นร.รร.สาธิต ม.เชียงใหม่ จัดลูกช้างทัวร์
Main

นร.รร.สาธิต ม.เชียงใหม่ จัดลูกช้างทัวร์

นร.รร.สาธิต ม.เชียงใหม่ จัดลูกช้างทัวร์ชมเรียนการสอนสร้างประสบการณ์จริงในรั้วช้างเหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นประธานให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโครงการ “ลูกช้างทัวร์” เข้าศึกษาดูงาน สร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมรับฟังการแนะแนวทางศึกษาต่อ ตลอดจนเรียนรู้ลักษณะผู้สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงสาขาวิชาที่เปิดสอน ช่องทางการรับเข้า ทุนการศึกษา วิธีปฏิบัติตนเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังแนะนำอาชีพของ “นายช่าง” แขนงต่างๆ โดยนักเรียนได้แบ่งกลุ่มเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในภาควิชาวิศวกรรมโยธา และเครื่องกล ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น.
Source…
Read More

วิศวฯ มช. จัดงาน “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน”
Main

วิศวฯ มช. จัดงาน “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน”

วิศวฯ มช. จัดงาน “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” แสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 65 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2565 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงมุฑิตาจิต ตลอดจนประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานด้วยดีจวบจนครบวาระการทำงาน รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล), รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา), รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ อัจฉริยวิริยะ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล), ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทิส ถาวรนันท์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล), อาจารย์ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า), นายสัมพันธ์ นันทขว้าง (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ), นางมาลา ไชยเทียน และนายสมศักดิ์ ชัยมณี (งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์) เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2564 เวลา […]
Source…
Read More

กิจกรรมวันพระราชทานนามราชมงคล ประจำปี 2565
Main

กิจกรรมวันพระราชทานนามราชมงคล ประจำปี 2565

ชาวราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมวันพระราชทานนามราชมงคล ประจำปี 2565 น้อมสำนึกในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องใน“วันพระราชทานนามราชมงคล ประจำปี 2565” โดยในเวลา 07.30 น.เป็นการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นเวลา 09.00 น. ประกอบพิธีกล่าวน้อมสำในพระมหาธิคุณ ณ ศาลาราชมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแรกเริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนาม“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ…
Read More

ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์รถยนต์บริการ สชม.จำกัด ประจำปี 2565
Main

ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์รถยนต์บริการ สชม.จำกัด ประจำปี 2565

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์รถยนต์บริการ สชม.จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์รถยนต์บริการ สชม.จำกัด ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่อออนไลน์ Zoom meeting โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเรียญเชิญ คุณอัจฉรา จันทร์ดี ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, คุณศตายุ ปันต๊ะ ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์, รศ.เพ็ญศรี ภู่อุทัย ผู้สอบบัญชีเอกชน ร่วมการะประชุม ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 ทั้งนี้ การจัดประชุมใหญ่สามัญสามัญ สหกรณ์รถยนต์บริการ สชม.จำกัด ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 พร้อมทั้ง มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกฯ ที่ได้รับผลการเรียนดีอีกด้วย
Source…
Read More

พบแล้ว! ปืนไทยประดิษฐ์ ที่ลั่นใส่นักเรียนชั้น ม.3 เสียชีวิตในโรงเรียน
Main

พบแล้ว! ปืนไทยประดิษฐ์ ที่ลั่นใส่นักเรียนชั้น ม.3 เสียชีวิตในโรงเรียน

วันนี้ (15 ก.ย.2565) เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมชุดสืบสวน สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ประดาน้ำ นำตัวนายเซนต์ อายุ 20 ปี ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของนักเรียนที่ก่อเหตุ ทำปืนลั่นใส่เพื่อนภายในห้องคอมพิวเตอร์จนเสียชีวิต มาทิ้งไว้ที่บริเวณ ภายในคลองบางไผ่ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
“คีย์บอร์ด” คอมพิวเตอร์ ระเบิดใส่หน้านักเรียน เสียชีวิต 1 คน
ไม่ใช่คีย์บอร์ดระเบิด! เพื่อนรับทำปืนลั่นใส่นักเรียนตาย
ม.3 อ้างขโมยปืนพระมาเคลียร์ปัญหาก่อนยิงเพื่อน
จากการสอบถามนายเซนต์ กล่าวว่า คนก่อเหตุโทรศัพท์บอกว่าให้มารับ ตนมารู้ทีหลังว่า ทำปืนลั่น ตนจึงรีบไปที่โรงเรียนกับเพื่อน เมื่อไปถึงน้องยื่นเสื้อมาให้ 1 ตัว เป็นเสื้อกันหนาว ไม่รู้ว่าข้างในเสื้อมีปืน พอกลับมาถึงบ้านตนก็มาคลี่เสื้อกันหนาวออก ปืนตกลงมา ตนไม่รู้จะทำอย่างไรจึงนำปืนมาทิ้ง เป็นปืนไทยประดิษฐ์คล้ายๆ ปืนปากกาจะมีด้ามจับและมีไกปืนใส่ลูกปืน .38 ไว้สำหรับยิง วันนี้ตนมาชี้จุดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อยืนยันว่านำปืนมาทิ้งตรงนี้
ต่อมานายวีรพงษ์ ประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จุดบางบัวทอง กล่าวว่า เบื้องต้นรับแจ้งจากตำรวจขอกำลังให้มาดำน้ำหาของกลาง เมื่อถึงที่เกิดเหตุได้ดำหาใช้เวลาประมาณ 25-30 นาที พบปืนแปลงแต่ไม่ทราบว่าขนาดเท่าไหร่…
Read More

สรุปผลประเมิน “ไทยพีบีเอส” เป็นสื่อเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลแน่น เป็นที่พึ่งของสังคม
Main

สรุปผลประเมิน “ไทยพีบีเอส” เป็นสื่อเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลแน่น เป็นที่พึ่งของสังคม

วันนี้ (15 ก.ย. 65) คณะกรรมการประเมินผลองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส นำเสนอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร
จากการศึกษาประเมินพบว่า ในภาพรวมไทยพีบีเอสมีคุณค่า เป็นที่พึ่งของสังคมไทยได้ มีความน่าเชื่อถือ มีความมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะบนจุดยืนที่เป็นกลาง เป็นที่รู้จักและรับชมในกลุ่มคนวัยทำงาน แต่ยังคงขาดเสน่ห์ในการนำเสนอ โดยเฉพาะการเข้าถึงผู้ชมที่มีอายุน้อย

 
คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารของไทยพีบีเอส ได้ระดมความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเข้าถึงผู้ชมให้มากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ และยกระดับความถูกต้องน่าเชื่อถือให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากมีเครื่องมือติดตามประเมินผล ด้วยระบบการประเมินคุณภาพเนื้อหา (Quality Rating) ระบบประเมินปริมาณผู้ชม (PSI Rating) การประเมินการเข้าถึงของผู้ชมทุกช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Data tracking) แล้ว

 
การศึกษาประเมินองค์กรประจำปี โดยคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระนี้ เป็นอีกกลไกการประเมินผลที่สำคัญตาม พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งไทยพีบีเอส ในมาตรา 50 โดยการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ดำเนินการศึกษาโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร ศึกษาจากแบบสำรวจสอบถามผู้ชมผู้ฟังไทยพีบีเอสมากกว่า 2,600 ตัวอย่าง การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และการจัดโฟกัสกรุ๊ปทั้งกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม…
Read More

“พล.อ.นิพัทธ์” แนะอย่าให้ลูกน้องอ้าง “เด็กนาย” เพราะ “นาย” ต้องรับผิดชอบ
Main

“พล.อ.นิพัทธ์” แนะอย่าให้ลูกน้องอ้าง “เด็กนาย” เพราะ “นาย” ต้องรับผิดชอบ

วันนี้ (15 ก.ย.65) พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวในรายการ Newsroom Daily รายการออนไลน์ของไทยพีบีเอส ถึงกรณีทหารก่อเหตุสะเทือนใจกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่กรุงเทพฯ และกาญจนบุรี ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมาก
อ่านข่าวเพิ่ม : “จ.ส.อ.” มือกราดยิงยังให้การวกวน ตร.ยังไม่แจ้งข้อหา-รอสอบ
พร้อมระบุว่า ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบจะต้องเผชิญกับความเครียด และมีจำนวนไม่น้อยที่ส่งผลให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรม ซึ่งพบได้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ตำแหน่งงานเสมียน ในหน่วยงานการศึกษาของทหาร ไม่น่าส่งผลให้เกิดความเครียดจากการทำงาน อาจเป็นความเครียดส่วนตัวและอาการป่วยทางสมอง
งานเสมียนธุรการ ทำงานเอกสาร ไม่มีความกดดัน
เมื่อถามถึงกรณี “เด็กนาย” มีอยู่ในสังคมทหารจริงหรือไม่ พล.อ.นิพัทธ์ กล่าวว่า สิ่งที่ทหารสั่งสอนกันเสมอว่า ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของหน่วยในทุก ๆ เรื่อง ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ปล่อยให้มีการอ้าง “เด็กนาย” แล้วมีเหตุการณ์ซ้ำซาก ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบ ซึ่งทางกองทัพบกคงไม่ละเลยกับเรื่องดังกล่าวแน่นอน
อ่านข่าวเพิ่ม : ผู้เสียหายร้องถูก “ส.อ.” อนาจารในค่ายทหาร
พล.อ.นิพัทธ์ ยืนยันว่า การตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในของทหาร เป็นหลักปฏิบัติของหน่วยทหารที่เน้นความโปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ใช่ปฏิบัติเพราะเป็นวัฒนธรรมที่ทำต่อกันมา เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะต้องมีการสอบสวนกันเองก่อน ในขั้นสอบสวนจะมีการจับผิด ค้นหาความจริง และมีการลงโทษ
จากคำกล่าวที่ว่า มีการยอมความกันภายในหน่วย ชี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากทำ เพราะจะเดือดร้อน
ถ้าผู้บังคับหน่วย ปล่อยให้มีการยอมความ ผู้บังคับหน่วยจะเดือดร้อน ยุคสมัยมันเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยนไปหมดแล้ว ยิ่งโปร่งใส ยิ่งปลอดภัย
พล.อ.นิพัทธ์ กล่าวทิ้งท้ายถึงผู้บังคับบัญชาว่า จะต้องรู้จักและใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา โดยรู้จักครอบครัว รับรู้ปัญหา และหาทางช่วยเหลือ ตามหลักวิชาผู้นำที่เรียนมาจากโรงเรียนนายร้อย
 
 …
Read More

ม.3 อ้างขโมยปืนพระมาเคลียร์ปัญหาก่อนยิงเพื่อน
Main

ม.3 อ้างขโมยปืนพระมาเคลียร์ปัญหาก่อนยิงเพื่อน

วันนี้ (15 ก.ย.2565) เวลา 18.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระสงฆ์รูปหนึ่ง ซึ่งสนิทกับนักเรียนชั้น ม.3 ผู้ก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิต เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อให้ข้อมูลหลังถูกพาดพิงจากนักเรียนผู้ก่อเหตุว่าขโมยปืนมาจากตนเอง
เบื้องต้นพระสงฆ์ บอกว่า รู้จักกับนักเรียนผู้ก่อเหตุจริง แต่ยืนยันว่าไม่ใช่ปืนของตนเอง เพราะไม่มีปืนให้ขโมย ขณะเดียวกันตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางบัวทอง เพื่อตรวจสอบหาพยานหลักฐานประกอบคำให้การ การสอบถามเบื้องต้น นักเรียนผู้ก่อเหตุ อ้างว่า ตั้งใจพกปืนติดตัวมาเพื่อพูดคุยปัญหาส่วนตัวกับนักเรียนผู้เสียชีวิต ก่อนจะยิงเข้าที่ศีรษะของผู้เสียชีวิตจากด้านหลัง ในขณะที่กำลังนั่งเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ส่วนความเสียหายของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ คาดว่าเพราะกระสุนทะลุ
นอกจากนี้ นักเรียนผู้ก่อเหตุ อ้างว่า หลังเกิดเหตุในช่วงชุลมุนได้โทรศัพท์หาเพื่อนสนิทคนหนึ่งให้มาที่โรงเรียนเพื่อนำปืนไปซ่อน ซึ่งตำรวจกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบตามคำกล่าวอ้าง เพื่อค้นหาปืนที่ใช้ก่อเหตุ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่คีย์บอร์ดระเบิด! เพื่อนรับทำปืนลั่นใส่นักเรียนตาย…
Read More

เตรียมตัว!  คนละครึ่งเฟส 5 เปิดเพิ่มอีก 3.07 ล้านสิทธิ
Main

เตรียมตัว! คนละครึ่งเฟส 5 เปิดเพิ่มอีก 3.07 ล้านสิทธิ

วันนี้ (15 ก.ย.2565) นายพรชัย ฐีระเวช ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยอดผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จำนวน 23.40 ล้านคน มีประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด (14 วัน) มีจำนวน 3.07 ล้านคน
โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง มีนโยบายให้กระทรวงการคลังนำสิทธิคงเหลือดังกล่าว มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง โดยจะแจ้งกำหนดการลงทะเบียนสิทธิคงเหลือดังกล่าวให้ทราบต่อไป
ขณะที่โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 12.06 ล้านคน และมียอดใช้จ่าย 2,402.30 ล้านบาท
ส่วนโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 860,550 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 171.08 ล้านบาท
อ่านข่าวเพิ่ม บขส.รับชำระค่าตั๋ว ผ่านโครงการ “คนละครึ่ง” เริ่มวันนี้
คนละครึ่งเฟส 5 ยอดใช้จ่าย 20,328 ล้านบาท
ส่วนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมฯ จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 20,189.17 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 139.49 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 20,328.66 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 10,303.95 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 10,024.71 ล้านบาท 
สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 7,833.88 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 4,475.17 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,019.05 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 6,658.95 ล้านบาท ร้านบริการ 322.27 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 19.34 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 946,000 แห่ง เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 20,200 คน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
“คลัง” เตือนแลกเงินสด “คนละครึ่ง” ผิดกฎหมายอาญา
เตือนก่อนถูกตัดสิทธิ ใช้ “คนละครึ่ง” ครั้งแรกภายใน 14 ก.ย.
 …
Read More

ufabet

เว็บไซต์พนันบอลยอด นิยม เว็บพนันบอลที่เยี่ยมที่สุด2022

เว็บแทงบอลยอด นิยม เว็บพนันออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน ที่เหมาะสมที่สุด2022

เว็บไซต์แทงบอลยอด นิยม เว็บไซต์พนันบอลที่ดีที่สุด2022 ที่ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการของสมาชิกเหมาะสุด ที่มีครบจบที่เว็บไซต์เดียว มีครบทุกรูปแบบไม่ว่าจะ เป็นราคาที่ย่อมเยา และก็เป็นมิตรแล้วก็โปรโมชั่น ที่มีให้เลือก อย่างหลากหลาย ที่สามารถเรียกได้เลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่แท้สำหรับสมาชิกทุกท่าน สามารถเชื่อมั่นไปกับการ แทงบอลออนไลน์ที่ได้รับมาตราฐานสากลโลก เว็บไซต์พนันบอล และก็ยังเตรียมพร้อมรับรางวัลใหญ่ได้แบบเต็มที่ได้อย่างง่ายดายจากเรา.

ยอดเยี่ยม แทงบอลออนไลน์ เว็บไซต์พนันออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่สามารถจะช่วยให้ท่านเพลิดเพลินเจริญใจ เว็บไซต์แทงบอล เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับคุณได้โดยไม่ต้องลงทุนเยอะเลย ที่เป็นช่องทางของการลุ้นโชคแนวใหม่ที่คนสมัยใหม่ หลายๆคนมีความสนใจ และก็ใช้บริการเพราะเหตุว่าเข้าถึงง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแต่คุณมีสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เว็บแทงบอล ภาษาไทย ก็สามารถที่จะสนุกสนานกับการเล่นเกมส์พนัน ที่นานาประการได้แล้ว.

เว็บไซต์พนันบอลยอด นิยม

ซึ่ง เว็บไซต์พนันออนไลน์ของเราเชื่อถือได้ แล้วก็มีปริมาณสมาชิกให้การเชื่อใจ รวมทั้งเข้าใช้บริการไม่น้อยเลยทีเดียว และก็มีการอัพเดทเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายแล้วก็มากมาย คุณสามารถฝาก แล้วก็ถอนทำรายการต่างๆได้อย่างว่องไว สะดวกสบาย หายห่วง เพราะเหตุว่าคุณสามารถวางเดิมพัน ในราคาสบายกระเป๋าได้สบาย ไม่มีความจำเป็นที่ต้องลงทุนวางเดิมพันสูงอย่างที่คิดเลย สมัคร เว็บไซต์แทงบอล2022 และเมื่อคุณมีความแน่ใจ ในความสามารถของตนเองแล้วละก็ คุณสามารถที่จะเพิ่มการเดิมพันขึ้นได้ เพื่อสร้างความมีโชค แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้ไม่ยาก

เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ เว็บได้เงินจริง เปิดบริการให้เล่น 1 วัน

เว็บไซต์พนันอันดับ1 ที่มีความยั่งยืนและมั่นคง และพร้อมใช้งานสูงที่สุด ที่คนประเทศไทยให้ความสนใจถูกเลือกใช้งานสูงที่สุด และพร้อมให้บริการเกมส์กีฬา คาสิโน ที่ครบวงจรสูงที่สุด เพื่อสร้างประสบการณ์ความรื่นเริงใจเรียลไทม์ แล้วก็บันเทิงใจครบเครื่องในเว็บไซต์เดียว และก็เปิดให้บริการ 24 ชม.เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ของเราคุณ ก็มีสิทธิ์ิเศษมากมายให้สมาชิกทุกท่านพนัน เว็บแทงบอล เครดิตฟรี ซึ่งสามารถเป็นเศรษฐีได้ในพริบตา.

และก็เว็บไซต์พนันพวกเรายังมีความรื่นเริงใจทั้งในเรื่อง คาสิโน กีฬามากยิ่งกว่า 30 รายการ และก็ดังนี้ทางพวกเรายังรองรับภาษาไทย เพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่มีความต้องการของกลุ่มนักพนันทุกท่านได้เป็นอย่างดี จึงเป็นความสนุกสนานและความสนุกสนานร่าเริง ที่พร้อมรองรับในสิ่งที่ต้องการทุกท่านได้อย่างทั่วถึง เว็บไซต์แทงบอล โปรโมรชั่นดี ทำให้การเล่นพนันในช่วงนี้ นั้นสามารถเข้าถึงสิ่งที่จำเป็นพนัน

ในทุกลักษณะการใช้งานที่คุณสามารถร่วมบันเทิงใจกับเกมพนันต่างๆที่คุณวางใจได้ ใช้บริการความเพลิดเพลินด้านในเว็บไซต์เดียวจบทุกปัญหา รวมทั้งไร้กังวลในประเด็นการถูกโกง ทำให้การเล่นพนันในทุกวันนี้ ไม่ต้องมีโอกาสเสี่ยงต่อตัวเราด้วย มีความปลอดภัยสูงใช้งานได้ต่อเนื่องทุกวี่วัน 365 วัน แล้วก็เว็บufawins เรานี่เล่นกล้วยๆสามารถเล่นผ่านมือถือได้อย่างไม่ยากเย็นสะดวกสบายตลอด24ชั่วโมง ในเว็บ ufabetwins คุณนั้นสามารถเลือกเล่นเกมสนุกๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือของคุณตลอด 1 วัน ไม่ว่าคุณจะประทับใจเกมแบบไหน ลักษณะใด เราก็เชื่อว่าเราได้รวบรวมไว้ ให้ท่านพร้อมให้บริการบนเว็บไซต์ของเราแล้ว

แล้วก็เราเชื่อว่าหากคุณพูดถึง การเล่นเกมส์พนันบนอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน ก็มีไว้นานาประการ ให้เก็บเอาเกมสนุกสนานๆล้นหลามมาไว้ให้คุณเล่น แต่จะมีเว็บไหนไหมที่ไม่ใช่เพียงแค่เก็บรวบรวมเกมมาให้คุณเล่นแค่นั้น เว็บแทงบอลยอด นิยม ดีสุด แต่ยังจะเป็นเกมที่มอบความคุ้มราคาให้กับคุณ ไม่ให้คุณจำเป็นต้องเสียเวลาเปล่า ถ้าได้เล่นเกมสนุกเพลิดเพลินใจแล้ว และยังสามารถลุ้นผลตอบแทนได้แบบจุใจ สร้างรายได้ กำไรอย่างมากมาย จะเป็นเว็บไซต์ไหนไปไม่ได้ควรเป็น ufabetเท่านั้น

ซึ่งคุณสามารถเลือกเล่นเกมส์เดิมพันได้ทุกหนทุกแห่ง ทุกเมื่อผ่านทางโทรคำศัพท์มือถือ และก็ที่สำคัญเว็บไซต์ของพวกเรา ยังรองรับอุปกรณ์ทุกแบบ เว็บไซต์แทงบอลยอด นิยม วันนี้ ถ้าหากคุณไม่ได้อยากจะเล่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณก็สามารถที่จะไปเลือกเล่นบนคอมพิวเตอร์ หรือว่าแท็บเล็ต ก็ได้แม้กระนั้นการที่คุณเข้าใช้งานผ่านทางโทรคำศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็จะมอบความสบายสบายในอีกแบบหนึ่งให้กับคุณนั่นเองจ้ะ

แทงบอลเดิมพันอย่างต่ำ 10 บาท ราคาน้ำบอล 4ตังค์ คอม 0.5%

เว็บไซต์พนันบอล เราสามารถหาคำตอบให้ทุกคนได้จาก UFABET เป็นที่ดีเยี่ยมที่สุด ในการเดิมพันออนไลน์หรือแทงบอลออนไลน์ ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ดีสุด แถมเดิมพันอย่างน้อยเพียงแค่10บาทเพียงแค่นั้น ไม่ว่าจะเป็นการ แทงบอล แทงมวย ก็มีให้ทุกคนเลือกสรรมหาศาลรวมถึง 4 คาสิโนชั้นหนึ่งที่ตามมาตรฐานระดับสากล จึงทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเล่นอย่างสมบูรณ์แบบ และก็อีกทั้งมีโปรโมชั่นที่ลดแลก แจกแถม ราคาบอล 4 ตังค์ มองเห็นแบบงี้แล้วอยากพนันบอลต้องเข้ามาแทงที่

เว็บไซต์แทงบอลยอด นิยม

ทางเรายังมีคณะทำงาน ที่ให้บริกการในกรณีลูกค้าถามไถ่เกี่ยวกับทาง พนัน พนันบอล แทงหวย จะมีการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเล่นผ่านมือถือ ก็สามารถถามไถ่มาทางพวกเราได้โดยง่าย และก็ทางเรายินดีตอนรับลูกค้าทุกท่านที่พอใจมา แทงบอล กับพวกเรา ซึ่งถือว่าเป็นจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดี แล้วก็มีคุณภาพสูงที่สุดแก่สมาชิกของพวกเราทุกท่าน ที่พร้อมเปิดให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมงด้วยนะ ufabetเว็บไซต์พนันบอลยอด นิยม มีความปลอดภัยสูงเยอะที่สุด แม้คุณอยากที่จะแทงบอลกับเราแล้วล่ะ สามารถทำได้ง่ายๆเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดี รวมทั้งมีคุณภาพเยอะที่สุด ที่กล้ายืนยันถึงคุณภาพให้กับคุณได้อย่างพอดีที่สุดอีกด้วย

และก็สำหรับคนที่กำลังมองหาเว็บไซต์ที่ดี และมีคุณภาพ เป็นที่แห่งไหนมิได้เลย winsก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุที่รองรับความอยากให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ให้คุณถูกใจมองบอล แล้วเว็บของเราก็มีการไลฟ์สดให้คุณได้มองอย่างจุใจที่สุดด้วยค่ะ รวมทั้งเป็นหนึ่งสิ่งช่องทางที่ดีอย่างยิ่งจริงๆ สำหรับผู้ที่อยากได้ที่จะดูบอลสด พร้อมไปกับการพนันที่ดีอีกทั้งบาคาร่า/คาสิโน เพราะว่าเราก็มีการเสนอราคาหรือราคาต่อรองต่างๆที่ดีและก็คุ้มค่าให้กับคุณสำหรับเพื่อการตกลงใจได้อีกด้วย

คือคำตอบท้ายที่สุด ให้กับคุณได้อย่างไม่ต้องสงสัย รวมทั้งจะเป็นช่องทางที่ทำเงินให้กับคุณได้มากที่สุดอีกด้วย และถ้าหากถ้าคุณไม่เชื่อแล้วเราก็บอกได้เลยว่า คุณต้องเข้ามาทดลองกับเรานะ คุณจะเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัย100% เพราะว่าเราคือเว็บพนันออนไลน์หนึ่งที่ครบวงจร ทั้งยัง การแทงบอลออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์คาสิโนออนไลน์ อีกทั้งยังมีเกมอีกเยอะมากให้ได้เลือกเล่น ตัวอย่างเช่น เกมไอโลออนไลน์สล็อตออนไลน์ และก็และการพนันกีฬาอื่นๆเป็นต้นว่า บอล บาสเกตบอล มวย เทนนิสเป็นต้น

สมัคร เว็บไซต์ที่ประกันถึงคุณภาพสูงที่สุด

Ufaพนันบอล เว็บไซต์ของพวกเรานั้นนับว่าเป็นโอกาสที่ดี และมีคุณภาพมากที่สุด รวมทั้งจะเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการ รวมทั้งสร้างความสนุก เพลิดเพลินเจริญใจ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้ ก็เลยทำให้ไม่ต่างอะไรจากเว็บอื่นๆในประเทศรวมทั้งในปัจจุบัน ที่ดำเนินตามกันมา รวมทั้งเราจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กำลังเติบโตได้ดีสำหรับสมาชิกคอบอล ที่สร้างรายได้ กำไรดีๆให้ท่านได้ไม่ยากฝาก-ถอน ไม่เกิน5 วิ มีข้อดีๆเยอะมาก ดังต่อไปนี้.

– ราคาน้ำบอล 4ตังค์ คอม 0.5% ทุกยอดการพนันบอลดีที่สุดในโลก

– แทงบอลพนันอย่างต่ำ 10 บาท บอลชุดสเต็ปเริ่มต้น ที่ 2 คู่

– มีบอลถ่ายทอดสดให้มองในเว็บ

– เปิดพนันให้เลือกแทงบอลมากยิ่งกว่า เว็บอื่นๆ

– มวยไทยเปิดพนันให้แทงชูต่อยก

– มี คาสิโน3 ชั้นนำ ให้ลูกค้าได้เลือกเดิมพันในเว็บไซต์ของพวกเราเว็บไซต์เดียว เล่นผ่านโทรศัพท์มือถือ+คอมพิวเตอรืได้ทุกระบบ

– มีเกมส์สล็อตให้แก่คุณได้เลือกใช้มากมาย ทำแจ็คพอตแตกบ่อยที่สุด

– มีไก่ชนให้เลือกวางเดิมพันรวมทั้งมีการถ่ายทอดสดจากสนามใหญ่ๆที่ทวีปเอเชีย

– เว็บไซต์เล่นตรงกับบริษัท ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่มีปัญหาเรื่องโดนโกงแน่ๆ

– บริการดี บริการไว ฝาก-ถอน รวดเร็วทันใจ ข้างใน 5 นาที โดยทีมงานมืออาชีพ