maXTouch Knob on Display Touch Controller รุ่นใหม่ ได้เข้ามาเสริมการออกแบบหน้าจอสัมผัสแบบดั้งเดิม
Main

maXTouch Knob on Display Touch Controller รุ่นใหม่ ได้เข้ามาเสริมการออกแบบหน้าจอสัมผัสแบบดั้งเดิม

maXTouch Knob on Display (KoD) Touch Controllerสามารถเปิดการใช้งานของโซลูชั่น Human Machine Interface (HMI) รุ่นใหม่
The post maXTouch Knob on Display Touch Controller รุ่นใหม่ ได้เข้ามาเสริมการออกแบบหน้าจอสัมผัสแบบดั้งเดิม appeared first on ล้ำหน้าโชว์…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…