Sony แก้ปัญหา PlayStation 5 ขาดตลาด ด้วยการเพิ่มกำลังผลิต PlayStaion 4 เพื่อทดแทน
Main

Sony แก้ปัญหา PlayStation 5 ขาดตลาด ด้วยการเพิ่มกำลังผลิต PlayStaion 4 เพื่อทดแทน

Sony แจ้งพาร์ทเนอร์การผลิตให้เดินหน้าประกอบ PlayStation 4 ต่อ เพื่อลดแรงกดดันจากการขาดแคลนเครื่อง PlayStation 5 ที่มีความต้องการมหาศาล
The post Sony แก้ปัญหา PlayStation 5 ขาดตลาด ด้วยการเพิ่มกำลังผลิต PlayStaion 4 เพื่อทดแทน appeared first on ล้ำหน้าโชว์…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…