KONAMI ฉลองครบรอบ 35 ปี CASTLEVANIA เปิดตัว NFT COLLECTION
Main

KONAMI ฉลองครบรอบ 35 ปี CASTLEVANIA เปิดตัว NFT COLLECTION

KONAMI ฉลองครบรอบ 35 ปี CASTLEVANIA เปิดตัว NFT COLLECTION ประกอบไปด้วยงานศิลป์ 14 ชิ้น เช่น ฉากจากเกม เพลง และภาพที่วาดขึ้นใหม่
The post KONAMI ฉลองครบรอบ 35 ปี CASTLEVANIA เปิดตัว NFT COLLECTION appeared first on ล้ำหน้าโชว์…
Read More