KBankเปิดแผนธุรกิจ65มุ่งผู้นำบริการดิจิทัล ดันสินเชื่อโต6-8%
Main

KBankเปิดแผนธุรกิจ65มุ่งผู้นำบริการดิจิทัล ดันสินเชื่อโต6-8%

กสิกรไทย ลุยแผนธุรกิจปี 65 มุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางภาวะฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังมีความไม่แน่นอนจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนและภาวะเงินเฟ้อที่เป็นตัวแปรสำคัญ ด้วยยุทธศาตร์การเป็นผู้นำการให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ยกระดับประสบการณ์ให้บริการอย่างไร้รอยต่อ ให้ลูกค้าทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมเดินหน้าขยายการเติบโตในภูมิภาค AEC+3 ด้วยบริการผ่านพันธมิตรและการใช้เทคโนโลยี หวังตอบโจทย์ลูกค้าใช้ชีวิตและทำธุรกิจยุคนิว นอร์มอล ตั้งเป้าสินเชื่อรวมปี 65 โต 6-8% นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าปี 2564 โดยมีแรงหนุนต่อเนื่องจากการส่งออกและการทยอยฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ จะเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แม้เศรษฐกิจภาพรวมจะยังเผชิญความไม่แน่นอนหลายประการ จากการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอน รวมถึงการปรับขึ้นของเงินเฟ้อ ภายใต้ทิศทางเศรษฐกิจและปัจจัยความท้าทายดังกล่าว ธนาคารกสิกรไทยได้ประกาศเป้าหมายทางการเงินปี 2565 ดังนี้ • การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ (Loan Growth) ที่ 6-8% จากการเติบโตสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี โดยเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ในการปล่อยสินเชื่อ (Data Analytics) การร่วมมือกับพันธมิตร และการเติบโตสินเชื่อในภูมิภาค AEC+3 อีกทั้ง ธนาคารยังคงให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19…
Read More