กทม. เคาะฉีดไฟเซอร์ เด็ก 5-11 ปี จัด 7 มาตรการ On-Site เปิดเรียน
Main

กทม. เคาะฉีดไฟเซอร์ เด็ก 5-11 ปี จัด 7 มาตรการ On-Site เปิดเรียน

กทม. เคาะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอายุ 5-11 ปี จัด 7 มาตรกา […]
อ่านข่าวต้นฉบับ: กทม. เคาะฉีดไฟเซอร์ เด็ก 5-11 ปี จัด 7 มาตรการ On-Site เปิดเรียน…
Read More