‘โอม POTATO’ติดเชื้อโควิด เป็นผู้ป่วยสีเขียวทำ Home Isolation
Main

‘โอม POTATO’ติดเชื้อโควิด เป็นผู้ป่วยสีเขียวทำ Home Isolation

โอม-ปิยวัฒน์ อนุกูล สมาชิกวงโปเตโต้ ติดเชื้อโควิด ซึ่งแพทย์ได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียว และให้ทำ Home Isolation ที่บ้าน ซึ่งต้นสังกัดมีการยกเลิกงานทั้งหมดของวงแล้ว และคนที่มีความเสี่ยงก็ให้กักตัวอีกด้วย
Read More