Fusion Bra เสื้อชั้นในรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลิตด้วย 3D Printing
Main

Fusion Bra เสื้อชั้นในรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลิตด้วย 3D Printing

การจะเลือกชุดชั้นในให้พอดีตัว ใส่แล้วรู้สึกสบาย ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้หญิง บางครั้งต้องใช้เวลานาน เพราะไซซ์ที่ผลิตออกมานั้นไม่พอดีตัว บริษัทผู้ผลิตเสื้อชั้นใน Fusion Bra จากประเทศฝรั่งเศส จึงได้นำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติมาใช้ในการผลิตเสื้อชั้นในเฉพาะบุคคลที่มีความพอดีตัว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Fusion Bra เป็นเสื้อชั้นในที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของ Braave บริษัทผู้ผลิตในประเทศฝรั่งเศส โดยได้เปลี่ยนความยุ่งยากในการเลือกเสื้อชั้นในที่มีขนาดพอดีตัวให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการสแกนข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันมือถือ แล้วนำไปออกแบบ แล้วผลิตเป็นเสื้อชั้นในที่มีลักษณะเฉพาะตัว
แนวคิดการผลิตเสื้อชั้นในแบบพอดีตัวของ Braave เกิดจากความต้องการที่จะเสื้อชั้นในเฉพาะบุคคลที่มีความพอดี และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดันให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง โดยเลือกใส่เสื้อชั้นในที่เหมาะกับรูปร่างของตัวเอง ดังนั้น การถูกกำหนดด้วยไซซ์ของเสื้อชั้นในที่ผลิตออกมาตามท้องตลาด จึงไม่อาจทำให้รู้สึกได้ถึงความแตกต่าง
ขั้นตอนการผลิต Fusion Bra
เริ่มจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Breast ID จากผู้ผลิต จากนั้นใช้แอปพลิเคชันสแกนเก็บข้อมูลขนาดของหน้าอก โดยในขั้นตอนนี้เป็นการเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย ไม่มีการเก็บรูปภาพอื่น ๆ ของผู้ใช้งาน เป็นเพียงภาพข้อมูลเชิงลึกแบบ 3 มิติ แล้วผู้ผลิตจะพิมพ์เสื้อชั้นในที่มีขนาดเฉพาะกับผู้ใช้งานผ่านเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
เสื้อชั้นในที่ได้จากการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จะมีลักษณะโค้งงอรับกับขนาดหน้าอกของผู้ใช้ และมีบราซ้ายขวาที่มีความนุ่มมากเป็นพิเศษ เพราะ 75% ของวัสดุที่นำมาผลิตทำมาจากขวดพลาสติกรีไซเคิล จึงเป็นเสื้อชั้นในที่มีความเฉพาะตัวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัว
ที่มาข้อมูลและภาพ: wearebraave…
Read More