สสว. ผนึกความร่วมมือภาครัฐ – ภาคเอกชน ดัน MSME เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี เตรียมจัดงาน”SME-GP Day” 19 – 21 ส.ค. 65นี้
Main

สสว. ผนึกความร่วมมือภาครัฐ – ภาคเอกชน ดัน MSME เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี เตรียมจัดงาน”SME-GP Day” 19 – 21 ส.ค. 65นี้

สสว. ผนึกความร่วมมือทั้งภาคราชการ และเอกชน ประกาศความพร้อมร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MSME ในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ผ่าน www.thaismegp.com ตั้งเป้าปลายปี 2565 มี MSME ขึ้นทะเบียนในระบบรวมกว่า 1.4 แสนราย “วีระพงศ์ มาลัย” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ “THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” ว่า โครงการดังกล่าว เป็นมาตรการสำคัญที่ สสว. ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่าย ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยกำหนดแต้มต่อสำหรับผู้ประกอบการ MSME ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาต่ำสุด และการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้เลือกจากผู้ประกอบการ MSME เป็นลำดับแรก อีกทั้งยังให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ…
Read More

ขายของกับภาครัฐไม่ยากอีกต่อไป สสว.ชวนธุรกิจดิจิทัลเข้าระบบ Thai SME-GP พร้อมรับสิทธิประโยชน์เหนือคู่แข่ง
Main

ขายของกับภาครัฐไม่ยากอีกต่อไป สสว.ชวนธุรกิจดิจิทัลเข้าระบบ Thai SME-GP พร้อมรับสิทธิประโยชน์เหนือคู่แข่ง

สสว. และสภาอุตสาหกรรมฯ เชิญชวนผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมดิจิทัล เข้าอบรม การขึ้นทะเบียน Thai SME-GP เพิ่มโอกาสจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
The post ขายของกับภาครัฐไม่ยากอีกต่อไป สสว.ชวนธุรกิจดิจิทัลเข้าระบบ Thai SME-GP พร้อมรับสิทธิประโยชน์เหนือคู่แข่ง appeared first on ล้ำหน้าโชว์…
Read More