The Elder Scrolls Online: มีผู้เล่น ๆ หลายคนกังวัลเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ของเกม
Main

The Elder Scrolls Online: มีผู้เล่น ๆ หลายคนกังวัลเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ของเกม

เกมอย่าง MMORPG จะมีการอัปเดตเป็นประจำเมื่อฐานผู้เล่นเติบโตขึ้น และเกมก็พัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ บางครั้งการอัปเดตเหล่านี้อาจมีขนาดเล็ก และบางครั้งอาจมีขนาดใหญ่และสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้อย่างมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบจากผู้เล่นได้ ล่าสุด The Elder Scrolls Online เพิ่งเปิดตัวการอัปเดตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเกมไปอย่างมากซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบจาก Community ของเกม…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…